Time and Motion Study Analysis Specialist


Six Sigma Green Belt

Podkarpackie region

JOB ID JOB TITLE LOCATION FULL/PART TIME LANGUAGES
32 TIME AND MOTION STUDY ANALYSIS SPECIALIST PODKARPACKIE REGION FULL TIME ENGLISH + POLISH

Our customer, an Industry-leading engineering company belonging to an international Group is looking for a:

Time and Motion Study Analysis Specialist

The main responsibility of the Time and Motion Study Analysis Specialist is to improve the productivity in the manufacturing sector through time and motion study. The position requires measurement of the performance of workers, as well conducting time and motion study with the equipment and machinery. He/She shall obtain improved procedure after the method study.

Duties:

 • Identifying certain jobs and operations to be timed
 • Collecting the equipment and arrange machinery required to conduct time study and ensure accuracy in recording time
 • Rating the performance of the worker
 • Explaining to the worker the improved working procedure and use of tools and fixtures
 • Conducting the observations and recording them on the time study form
 • Obtaining an improved procedure after the method study

The ideal candidate has Six Sigma Green Belt. Previous work experience in an international company is to be wished. The candidate needs to have mechanical and/or technical background. He/She has to be fluent in English and Polish. 

The company offers permanent contract and competitive terms and conditions.

Place of work: Podkarpackie region

Please send your CV in English at info@Itselecta.com with subject: TIME AND MOTION SPECIALIST 32

———————————————————————————————————————————————————–

Firma inżyniersko-mechaniczna, będąca liderem,  będąca leaderem w swojej branży i należąca do międzynarodowej grupy firm włoskich, poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ANALIZY CZASU I UTRZYMANIA RUCHU

Główną odpowiedzialnością osoby na tym stanowisku jest podnoszenie wydajności w sektorze produkcyjnym poprzez badanie czasu i ruchu. Pozycja ta wymaga pomiaru skuteczności pracowników, a także prowadzenia badań czasu i ruchu przy użyciu sprzętu i maszyn, za pomocą czego uzyska udoskonaloną procedurę.

Obowiązki:

 • Identyfikacja niektórych prac i czynności, które mają zostać zaplanowane
 • Zbieranie sprzętu i przygotowanie maszyn niezbędnych do przeprowadzenia analizy czasu i zapewnienia dokładności w czasie rejestrowania
 • Ocena wyników pracowników
 • Wyjaśnienie pracownikom udoskonalonej procedury roboczej oraz użycia narzędzi i osprzętu
 • Prowadzenie obserwacji i zapisywanie ich na formularzu czasowym
 • Uzyskanie ulepszonej procedury po zastosowaniu metod badawczych

Idealny kandydat posiada Six Sigma Green Belt. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie będzie dodatkowym atutem. Kandydat musi mieć zaplecze mechaniczne i / lub techniczne oraz wymagana jest biegła zajomość języka angielskiego i języka polskiego.

*The image has CC0 Licence. Source: https://www.pexels.com/