SALES AGENT – POLISH MARKET


animal feeding, chemical, mineral and food industry SECTOR

ALL POLAND

Our client is an important company with over 50 years of history in building mechanical constructions. The company has headquarters in Italy but it is also very active abroad. The machinery that are produced are specifically in the following sectors: animal feeding, chemical, mineral and food industry. It has always stood out for the high technological and operational quality achieved in its machinery. They encharged us to select a:

SALES AGENT – Polish market

Responsibilities:

– Development of machinery sales in the animal feeding, chemical, mineral and food industry sectors in the Polish market.

– Knowledge of how to communicate both in Polish and in English

The candidate they are looking for comes from the sectors of the sale of cereals, feed (on behalf of the feed mill to the breeder), vitamin supplements (to the feed mill or directly to the breeder), of pet-food to large distributions, of fishfeed (aquaculture) feed), of food flour, of machinery for the production of feed such as: silos, chain conveyors, hammer mills, dicing presses, bagging machines, equipment for chicken, cattle, pigs, etc., milking plants.

The company is also interested in professionals who work in this area not as sellers but who could do it full time or part time alongside their main activity. We refer to figures such as a manager in these fields, a production technician (including a chemical formulator) in all the areas mentioned above including farms, stables and mills for food flour, a veterinarian who visits farms and stables.

Offer:

 • Excellent commissions and fixed monthly salary
 • Incentives;
 • Strategic and operational marketing support;
 • Continuous training of the highest level at technical and communication level
 • Training in Italy at the company’s main office (free for the agent)
 • Professional growth
 • Ability to operate simultaneously in other sectors or promoting other products complementary to the proposed one.

Contract

 • Agency mandate or commercial collaboration
 • Full time / Part-Time

To apply

Send the CV in English to info@itselecta.com specifying “SALESAGENT42


Naszym klientem jest ważna firma, z ponad 50-letnią historią w działalności związanej z konstrukcjami maszyn. Główna siedziba znajduje się we Włoszech, ale firma prężnie działa także za granicą. Maszyny, które produkuje służą między innymi do wyrobu pasz, karmy dla zwierząt, chemikaliów, minerałów i żywności. Firma od zawsze wyróżnia się wysoką jakością technologiczną i operacyjną osiągniętą dzięki własnej pracy. Szukamy kandydatów na stanowisko:

 

AGENT SPRZEDAŻY na rynku polskim

Wymagania i obowiązki:

 • Rozwój sprzedaży maszyn w sektorze pasz, karmy dla zwierząt, chemikaliów, minerałów i produktów spożywczych na rynku polskim.
 • Umiejętność posługiwania się językiem polskim i angielskim

Poszukujemy osoby, która miała do czynienia ze sprzedażą instalacji gotowych pod klucz lub maszyn do produkcji pasz, premiksu, karmy dla zwierząt, karmy dla akwakultury, takich jak silosy (także dla dużych przechowalni), przenośniki, młyny młotkowe, prasy do brykietowania, chłodnice, maszyny pakujące; lub osoby, która ma doświadczenie w sektorach pokrewnych, takich jak: sprzedaż zboża, mąki, pasz, dodatków, karmy dla zwierząt, karmy dla ryb; sprzedaż sprzętu do hodowli drobiu, bydła, trzody chlewnej itd., lub instalacji do dojenia.

Jesteśmy zainteresowani także osobami, które pracują w tym sektorze, ale nie jako sprzedawcy, a które mogłyby pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu – np. jako dopełnienie swojej głównej działalności. Mowa tu o stanowisku kierownika, technika produkcji (w tym technik chemik) we wszystkich obszarach wymienionych wcześniej, także dotyczące hodowli, utrzymania obór, młynów do wytwarzania mąki spożywczej. Poszukujemy także lekarza weterynarii, którego obowiązkiem byłoby sprawowanie pieczy nad farmami i oborami.

Oferujemy:

 • Doskonałe prowizje i możliwość stałego miesięcznego wynagrodzenia;
 • Wsparcie marketingowe, strategiczne i operacyjne;
 • Ciągłe szkolenia o wysokim standardzie na poziomie technicznym i komunikacyjnym;
 • Szkolenie we Włoszech w głównym biurze firmy;
 • Rozwój zawodowy;
 • Możliwość jednoczesnego działania w innych sektorach

Umowa:

 • Współpraca na podstawie umowy B2B
 • Pełny etat/niepełny etat

Aby złożyć kandydaturę:

Prosimy o wysyłanie CV w języku angielskim na adres info@itselecta.com w treści wiadomości wpisując: SALESAGENT42