MATERIAL PLANNING MANAGER


EXPERIENCE WITH PURCHASE DEPARTMENT

PODKARPACKIE REGION

JOB ID JOB TITLE LOCATION FULL/PART TIME LANGUAGES
30 MATERIAL PLANNING MANAGER PODKARPACKIE REGION FULL TIME ENGLISH + POLISH


Our customer, an Industry-leading engineering company belonging to an international Group is looking for a:

MATERIAL PLANNING MANAGER

The job of the Material Planner is to forecast timely delivery of appropriate volumes of components. He/She will be responsible for managing all assigned materials in relation to production planning.

Duties:

  • Verifying the correct delivery of the components in time and quantity
  • Managing and review requirement plans for raw and pack material
  • Demanding orders where there are gaps between material requirements and suppliers planned
  • Ensuring sufficient materials are available for call-off in accordance with the latest production schedule
  • Reporting to the Production Director

The perfect candidate has a BA degree or equivalent experience with Commercial experience/Purchase department.  Past experience in an international industrial environment is considered as a plus. The candidate needs to have a good knowledge of the MPR systems, MS Office Package (particularly Excel). He/She needs to be fluent in English and have excellent interpersonal and communication skills. The employer is looking for someone who is responsible and has self-initiative.

The company offers permanent contract and competitive terms and conditions.

Place of work: Podkarpackie region

Please send your CV in English at info@Itselecta.com with subject: MATERIAL PLANNING MANAGER30


Firma inżyniersko-mechaniczna, będąca liderem,  będąca leaderem w swojej branży i należąca do międzynarodowej grupy firm włoskich, poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK DS. PLANOWANIA MATERIAŁOWEGO

Zadaniem osoby na tym stanowisku będzie prognozowanie terminowego dostarczania odpowiednich ilości komponentów. Osoba ta będzie odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi przyporządkowanymi materiałami związanymi z planowaniem produkcji.

Obowiązki:

  • Weryfikacja poprawnego dostarczenia komponentów w czasie i ilości
  • Zarządzanie i przegląd planów zapotrzebowania na surowce i materiały opakowaniowe
  • Wymagające zlecenia, gdy planowane są różnice pomiędzy wymaganiami materiałowymi a dostawcami
  • Zapewnienie wystarczających materiałów do odwołań zgodnie z najnowszym harmonogramem produkcji
  • Przygotowywanie sprawizdań dla Dyrektora Produkcji

Idealny kandydat ma tytuł licencjata lub równorzędne doświadczenie w pracy w dziale handlowym / dziale zakupowym. Doświadczenie w międzynarodowym środowisku przemysłowym jest uważane za dodatkowy atut. Kandydat musi posiadać dobrą znajomość systemów MPR, pakietu MS Office (zwłaszcza Excel), biegłą znajomość języka angielskiego oraz doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Pracodawca szuka kogoś, kto jest odpowiedzialny i ma własną inicjatywę.

*Photo via Visualhunt