HR Manager


5 YEARS EXPERIENCE+ENGLISH+POLISH

Podkarpackie region

JOB ID JOB TITLE LOCATION FULL/PART TIME LANGUAGES
23 HR MANAGER PODKARPACKIE REGION FULL TIME ENGLISH + POLISH

Our customer, an Industry-leading engineering company belonging to an international Group is looking for a:

HR Manager

The selected candidate will have to report to the management and act according to the strategic goals of corporate governance and policy. He will manage and supervise all the processes related to the company staff, performing the following duties:

  • Planning and acquisition of personnel: research, selection and on boarding
  • Management and development of personnel: train, evaluation, career path, remuneration policies, administrative aspects and labour relations
  • Managing staffing requirements according to the company needs
  • Monitoring and reducing costs of personnel
  • Reporting data, results, activities to the management

The ideal candidate has a degree in Law or human areas, with an experience of at least 5 years in the same role and he/she should have worked in modern structured companies. Good English knowledge is also required. Other requirements are precision, problem solving ability, ability to work against targets, being able to work in a team.

The company offers permanent contract and remunerations is based on real candidate work experience.

Place of work: Podkarpackie region

Please send your CV in English at info@Itselecta.com subject: HRMANAGER23 AND:

Please read our privacy policy (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) and add the following statement to your email: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”

Without this statement, we cannot process your data and contact you.

———————————————————————————————————————————————————–

Firma inżyniersko-mechaniczna, będąca liderem,  będąca leaderem w swojej branży i należąca do międzynarodowej grupy firm włoskich, poszukuje pracownika na stanowisko:

hr manager

Pracownik, podlegający bezpośrednio i pracujący według celów strategicznych Dyrekcji, będzie odpowiedzialny za zarządzanie i nadzorowanie personelu.

Główne zadania:

  • Realizacja procesów rekrutacyjnych
  • Zarządzanie i rozwój personelu: szkolenia, oceny, ścieżki kariery, polityka wynagrodzeń, aspekty administracyjne, rozwiązanie umowy pracy.
  • Planowanie zasobów ludzkich zgodnie ze strategią spółki
  • Monitorowanie i redukcja kosztów
  • Dostarczanie danych, wyników i ew. wymagań Dyrekcji.

 Idealnym kandydatem BĘDZIE osoba, która ukończyła studia prawnicze lub humanistyczne, ma minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmach z nowoczesną strukturą organizacyjną. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego oraz systematyczność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność wyznaczania celów, umiejętność pracy w zespole oraz komunikowania się na różnych poziomach w organizacji.

Firma oferuje umowę na czas nieokreślony oraz wynagrodzenie proporcjonalne do rzeczywistego doświadczenia kandydata.

Please read our privacy policy (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) and add the following statement to your email: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”

Without this statement, we cannot process your data and contact you.

*The image has CC0 Certificate. Source: https://pixabay.com