DIGITAL CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE FOR THE GERMAN MARKET


NO EXPERIENCE REQUIRED

BERLIN, GERMANY

JOB IDJOB TITLELOCATIONFULL/PART TIMELANGUAGES
108DIGITAL CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE WITH GERMAN BerlinFULL TIMEGerman + English

(POLSKI PONIŻEJ)

Our customer is a corporation with many different offices around the world. For their Berlin office (Germany) we are recruiting a:

Digital Customer Care Representative for the German market 

The ideal candidate likes to support customers via phone and email, he has good communication skills and he is patient and resilient. Moreover, he speaks English at B2 level and German at C1 and he likes to work in a dynamic international environment.

Responsibilities

 • Managing incoming emails, messages, calls and customer service inquiries
 • Assessing customer’s business needs
 • Handling customer complaints and answering questions regarding digital services
 • Build sustainable relationships with customers
 • Being proactive when proposing new services to existing customers

Requirements

 • English B2 and German C1
 • Great communications skills
 • Customer focus
 • Easy to work with
 • Nice to have previous experience in similar roles dealing with customers
 • Great computer skills
 • Team working skills
 • Flexibility and Resiliency

The company offers:

 • Permanent contract/temporary contract (1 year)
 • International environment
 • Introductory training to the company
 • Great company environment (many company events and parties to increase the team spirit)
 • Clear career pattern
 • Private medical insurance 
 • Quarterly bonus

If interested please send your cv at info@itselecta.com with the job reference JOBID:108 in the title AND:

Please read our Privacy policy and add the following statement to your email: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”

Without this statement, we cannot process your data and contact you.

Do you know someone who might be interested in this position? Share it online (links under the picture)

Konsultant ds. klienta cyfrowego na rynku niemieckim w Berlinie

Obowiązki:

Zarządzanie przychodzącymi e-mailami, wiadomościami, połączeniami i zapytaniami obsługi klienta
Ocena potrzeb biznesowych klienta
Rozpatrywanie skarg klientów i odpowiadanie na pytania dotyczące usług cyfrowych
Budowanie trwałych relacji z klientami
Proponowanie nowych usług dla istniejących klientów

Wymagania:

Angielski B2 i Niemiecki C1
Duże umiejętności komunikacyjne
Zorientowanie na klienta
Mile widziane wcześniejsze doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach z klientami.
Duże umiejętności komputerowe
Umiejętności pracy zespołowej
Elastyczność

Firma oferuje:

Umowę stałą/umowę tymczasową (1 rok)
Środowisko międzynarodowe
Szkolenie wprowadzające do firmy
Wspaniałe środowisko firmowe (wiele imprez firmowych i imprez zwiększających ducha zespołowego)
Jasny schemat kariery zawodowej
Prywatne ubezpieczenie medyczne
Premia kwartalna

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • wyślij swoje CV na adres info@itselecta.com z numerem referencyjnym pracy JOBID:108 w tytule
 • przeczytaj naszą politykę prywatności (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) i dodaj następujące
  oświadczenie do swojego e-maila: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”