Customer Success Representative for the German Market


1 year

Warsaw

JOB IDJOB TITLELOCATIONFULL/PART TIMELANGUAGES
321CUSTOMER SUCCESS REPRESENTATIVEWARSAWFULL TIMEGerman C1 + English B2

(POLSKI PONIŻEJ)

Our customer is a multinational company operating in the internet service sector. In their office in Warsaw (Poland) they support clients from different countries improving their online business volume. The official language is English and the market that the candidate will have to deal with is the German market.

We are selecting a:

Customer Success Representative for the German market

The candidate will be responsible for:

 • Support existing customers and increase sales via the web by providing useful guidance via e-mail (This is not a call center)
 • Thanks to the interaction with the sales office, the agent will support customers in solving their problems
 • Account Management (checking the sales trend of a single account and where possible increase them), propose, where possible, process improvements and increase customer satisfaction
 • Manage and develop excellent relationships with a broad portfolio of clients from many different sectors
 • Interact with other departments of the company to improve the product and service

Requirements:

 • Previous experience in roles such as Customer Service or Customer Management (minimum 1 year)
 • Excellent ability to organize the work and excellent communication skills oral and written
 • Good analytical skills
 • Knowledge of German at C1 level and English B2

The company offers:

 • Possibility to work with large number of partner companies
 • Deal with customers on an international scale
 • Professional development opportunities
 • Free fruit and coffee
 • Relocation package (a sum of money paid with the first salary to support those who move to Poland from another country)
 • Competitive salary + monthly bonuses based on targets
 • Excellent work environment, no dress code
 • Real possibility of career growth

Benefits:

 • Private health insurance
 • Benefit card that allows access to numerous gyms and fitness centers
 • Office language lessons (Polish, English)

Working hours : Monday to Friday from 9 – 17.30 or 9.30 – 18 (no work on weekends)

If interested please send your cv at info@itselecta.com with the job reference JOBID: 321 in the title or APPLY via the form below, AND:

Please read our privacy policy (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) and add the following statement to your email:

“I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”

Without this statement, we cannot process your data and contact you.

Przedstawiciel ds. Klienta z j. niemieckim

Obowiązki:

 • Wspieranie klientów firmy i zwiększanie sprzedaży przez Internet poprzez udzielanie przydatnych wskazówek za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest to call center)
 • Dzięki współpracy z biurem sprzedaży, kandydat będzie wspierał klientów w rozwiązywaniu ich problemów
 • Zarządzanie kontami (sprawdzanie tendencji sprzedaży na jednym koncie i w miarę możliwości ich zwiększanie), proponowanie, w miarę możliwości, usprawnień procesów i zwiększanie zadowolenia klientów
 • Zarządzanie i rozwijanie doskonałych relacji z szerokim portfolio klientów z wielu różnych sektorów
 • Współpraca z innymi działami firmy w celu ulepszenia produktu i usług

Wymagania:

 • Wcześniejsze doświadczenie na stanowiskach takich jak obsługa klienta lub zarządzanie klientem (minimum 1 rok)
 • Doskonała umiejętność organizowania pracy i doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie.
 • Dobre umiejętności analityczne
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz angielskiego B2

Firma oferuje:

 • Możliwość współpracy z dużą liczbą firm partnerskich
 • Współpraca z klientami na skalę międzynarodową
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Darmowe owoce i kawa
 • Pakiet relokacyjny (suma pieniędzy wypłacona wraz z pierwszą pensją na wsparcie osób, które przeprowadzają się do Polski z innego kraju)
 • Konkurencyjne wynagrodzenie + miesięczne premie oparte na celach
 • Doskonałe środowisko pracy, brak kodeksu ubioru
 • Rzeczywiste możliwości rozwoju kariery zawodowej
 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
 • Karta Benefit, która umożliwia dostęp do wielu siłowni i centrów fitness
 • Lekcje języka biurowego (polski, angielski)

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • wyślij swoje CV na adres info@itselecta.com z numerem referencyjnym pracy JOBID:108 w tytule
 • przeczytaj naszą politykę prywatności (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) i dodaj następujące
  oświadczenie do swojego e-maila: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”