Customer Care Representative with Mandarin/Chinese


NO EXPERIENCE REQUIRED

KRAKOW

JOB IDJOB TITLELOCATIONFULL/PART TIMELANGUAGES
64CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE WITH MANDARIN or CHINESEKRAKOWFULL TIMEMANDARINE C1 + 2nd EU Language (C1) and ENGLISH (B2)

 Our customer is an international structured organization. Join their office in Krakow as:

CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE WITH MANDARIN/CHINESE + ANOTHER EUROPEAN LANGUAGE AND ENGLISH 

Duties:

 • Managing incoming calls and customer service inquiries
 • Assessing customer’s business needs
 • Handling customer complaints and answering to questions regarding products, orders, payments, invoices etc.
 • Build sustainable relationships with customers
 • Proposing innovative ideas that will improve the satisfaction of the customers

Requirements:

 • Excellent command of MANDARIN CHINESE (C1 or native level)
 • Another European Language at C1 Level (including Polish)
 • English (B2 level)
 • Knowledge of MS Office, especially Excel
 • Experience in similar roles will be considered as a big advantage
 • Great communication skills
 • Eu citizenship – valid work permit

The ideal candidate has strong interpersonal and communication skills. He/She enjoys working in a team in an international environment. The applicant needs to be open to new challenges and opportunities.

The company offers:

 • Permanent Or temporary contract
 • International environment
 • Introductory training to the company
 • Relocation package for the people outside of Poland, as well as Polish course for beginners
 • Great company environment (many company events and parties to increase the team spirit)

Place of work: Krakow

Please send your CV in English at info@Itselecta.com with subject: CCR 64 AND:

Please read our privacy policy (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) and add the following statement to your email: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”

Without this statement, we cannot process your data and contact you.


PRZEDSTAWICIEL OBSŁUGI KLIENTA Z MANDARIN CHINESE

DOŚWIADCZENIE NIE JEST WYMAGANE
MIEJSCE: KRAKÓW
STANOWISKO:PRZEDSTAWICIEL OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM MANDARIN
CHINESE
NA PEŁNYM ETACIE
MANDARIN CHINESE + ANGIELSKI
Nasz klient to międzynarodowa firma. Dołącz do ich biura w Krakowie jako:
PRZEDSTAWICIEL OBSŁUGI KLIENTA Z MANDARIN CHINESE ORAZ ANGIELSKIM

Obowiązki:
Zarządzanie połączeniami przychodzącymi i obsługą klienta
Ocena potrzeb biznesowych klienta
Obsługa skarg klientów i odpowiadanie na pytania dotyczące produktów, zamówień,
płatności, faktur itp.
Budowanie trwałych relacji z klientami
Proponowanie innowacyjnych pomysłów, które zwiększą satysfakcję klientów

Wymagania:
Doskonała znajomość języka MANDARIN CHINESE (poziom C1 lub język ojczysty) i
angielskiego (poziom B2)
Znajomość MS Office, w szczególności Excel
Doświadczenie w pełnieniu podobnych ról będzie uważane za dużą zaletę
Doskonałe umiejętności komunikacyjne
Idealny kandydat posiada silne zdolności interpersonalne i komunikacyjne. Lubi pracować w
zespole w międzynarodowym środowisku. Kandydat musi być otwarty na nowe wyzwania i
możliwości.

Firma oferuje:
Umowa na czas nieokreślony lub tymczasowa
Środowisko międzynarodowe

Szkolenie wprowadzające do firmy
Pakiet relokacyjny dla osób spoza Polski, jak również kurs języka polskiego dla
początkujących
Wspaniałe środowisko firmowe (wiele imprez firmowych i imprez integracyjnych)

Prosimy o przesłanie CV w języku angielskim na adres info@Itselecta.com z tematem: CCR
64 AND:

Please read our privacy policy (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) and add the following statement to your email: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”

Without this statement, we cannot process your data and contact you.