Country Sales Manager


5 years of experience

Kraków, Poland

JOB IDJOB TITLELOCATIONFULL/PART-TIMELANGUAGES
218COUNTRY MANAGERKraków, PolandFULL TIMEPOLISH + ENGLISH

Our customer is an international IT company with different offices around Europe. They are looking for a Country Manager with a strong focus on sales and business development for their Krakow office, in Poland.

In fact, the ideal candidate has experience in direct sales and he/she will mostly focus on managing the internal and external sales workforce and developing directly the sales with Key customers.

Other Senior Managers will support him/her in other management tasks (finance and stakeholder management for ex.)

The Country Sales manager has proven experience in sales management and he has leadership and communication skills. Native Polish language and communicative English are also required.

The company offers interesting terms and conditions (employment agreement), bonuses,  company car, MultiSport card and telephone.

The country manager reports to the Vice President and CEO.

Duties:

 • Direct sales management (Key customers),
 • Run the sales operations of the company,
 • Management of the Polish sales and technical office,
 • Management of the technical department,
 • Be active to the yearly definition of a company’s business plan implementation.

Requirements:

 • Proven experience as sales director/ country sales manager,
 • Master’s in business or marketing or IT or similar experience,
 • Experienced as a manager and in sales in a B2B context,
 • Great communication and leadership skills,
 • Results and sales oriented,
 • Qualifications in IT or mechanical engineering or similar will be a plus,
 • Availability to travel visiting customers in Poland.

The company offers:

 • Attractive salary + quarterly bonus
 • Great terms and conditions
 • Company car, mobile, computer

Place of work: Krakow

Please send your CV in English at info@Itselecta.com with the subject: JOB ID 218 AND:

Please read our privacy policy (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) and add the following statement to your email: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”

Without this statement, we cannot process your data and contact you.

POLISH VERSION:

Naszym klientem jest międzynarodowa firma IT posiadająca wiele biur w całej Europie. Obecnie poszukują do biura w Krakowie Dyrektora Lokalnego (Country Sales Manager) z dużym doświadczeniem biznesowym oraz w zakresie finansów.

Idealny kandydat ma doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej i w zarządzaniu wewnętrznym i zewnętrznym personelem sprzedaży oraz na bezpośrednim rozwoju sprzedaży z głównymi klientami.

Pozostali Starsi Managerowie (Senior Manager) będą wspierać go w innych zadaniach zarządczych (np. w zarządzaniu finansami i zarządzaniu interesariuszami).
Dyrektor Lokalny (Country Manager) ma udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą oraz umiejętności przywódcze i komunikacyjne. Wymagany jest również język polski i komunikatywny angielski.

Dyrektor Lokalny (Country Sales Manager) podlega wiceprezesowi i dyrektorowi generalnemu.

Obowiązki:

 • Aktywne opracowywanie rocznego planu biznesowego firmy.
 • Prowadzenie działalności spółki i osiąganie oczekiwanych przychodów, marży brutto, kosztów i celów EBITDA.
 • Zarządzanie polskimi biurami krajowymi, koordynacja i kierowanie przy wsparciu innych kierowników wyższego szczebla.
 • Zarządzanie zespołem sprzedaży wewnętrznej i zewnętrznej (KPI)
 • Zarządzanie sprzedażą bezpośrednią (Główni klienci).
 • Przygotowywanie raportów o wynikach dla wiceprezesa i dyrektora generalnego

Wymagania:

 • Studia magisterskie z zakresu biznesu lub marketingu, informatyki lub podobne doświadczenie.
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz w sprzedaży w kontekście B2B.
 • Duże umiejętności komunikacyjne i przywódcze
 • Kwalifikacje w dziedzinie informatyki lub podobnych dziedzinach
 • Dostępność podróżowania dla odwiedzających klientów w Polsce

Firma oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie + premia kwartalna
 • Wygodne zasady i warunki pracy
 • Samochód firmowy, komórkę, komputer

Miejsce pracy: Kraków

Prosimy o przesłanie CV w języku angielskim na adres info@Itselecta.com z tematem: JOB ID 218 :

Proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) i dodać następujące oświadczenie do swojego e-maila: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”.

Bez tego oświadczenia nie możemy przetwarzać Państwa danych i kontaktować się z Państwem.