Process Engineering Manager


1 year of experience

Podkarpackie region

JOB ID JOB TITLE LOCATION FULL/PART TIME LANGUAGES
31 PROCESS ENGINEERING MANAGER PODKARPACKIE REGION FULL TIME ENGLISH + POLISH


Our customer, an Industry-leading engineering company belonging to an international Group is looking for a:

PROCESS ENGINEERING MANAGER

The role of the Process Engineering Manager is developed through the introduction of quality assurance processes and organizational changes. He/She is responsible for the increasing of the specialization in different sectors of the industry. Market demand for process engineers is steadily increasing.

Duties:

 • Guiding the implementation of new production methods
 • Checking the specifications of the equipment and take part in the installation of the machinery
 • Developing, configuring and optimizing manufacturing process
 • Leading a team of senior engineers and operators
 • Improving the process in terms of cost, quality and time
 • Collaborating with manufacturing services and production

The perfect candidate has 1 year of experience in similar roles and positions. Previous work experience in an international company is desirable. Polish and English proficiency are required. He/She needs to be very responsible with excellent organization skills, analytic and observing. He needs to have team spirit and communication skills.

The company offers permanent contract and competitive terms and conditions.

Place of work: Podkarpackie region

Please send your CV in English at info@Itselecta.com with subject: PROCESS ENGINEERING MANAGER31


Firma inżyniersko-mechaniczna, będąca liderem,  będąca leaderem w swojej branży i należąca do międzynarodowej grupy firm włoskich, poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU INŻYNIERYJNEGO PROCESU

Rola kierownika działu inżynieryjnego jest rozwijana poprzez wprowadzenie procesów zapewnienia jakości i zmian organizacyjnych. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za podnoszenie specjalizacji w różnych sektorach przemysłu. Zapotrzebowanie rynku na inżynierów procesu stale wzrasta.

Obowiązki:

 • Prowadzenie wdrażania nowych metod produkcji
 • Sprawdzanie specyfikacji urządzeń i uczestnictwo w instalacji maszyn
 • Opracowywanie, konfigurowanie i optymalizacja procesu produkcyjnego
 • Kierowanie zespołem starszych inżynierów i operatorów
 • Poprawa procesu pod względem kosztów, jakości i czasu
 • Współpraca z usługami związanymi z produkcją oraz produkcją samą w sobie

Doskonały kandydat na to stanowisko ma 1 rok doświadczenie na podobnych stanowiskach. Mile widziane jest wcześniejsze doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego. Osoba na tym stanowisku powinna być bardzo odpowiedzialna oraz powinna posiadać doskonałe umiejętności organizacyjne, analityczne i obserwacyjne, musi  także potrafić współpracować oraz charakteryzować się umiejętnościami komunikacyjnymi.

* The picture has CC0 License.
source: https://www.pexels.com