Jak znaleźć pracę po studiach?

Jak znaleźć pracę po studiach? Po ukończeniu studiów znajdę nową pracę. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Jak przygotować się do zmierzenia z tą przepaścią między studiami a pierwszym doświadczeniem zawodowym? Gdzie …

How to find a job after graduation?

How to find a job after graduation? After graduation I will find a new job. Easier said than done. How to be prepared to face this abyss between studies and …

ITSELECTA IT RECRUITMENT AGENCY POLAND TEAM

4 ways to show your strong points during a job interview

Everyone knows the feeling when you are going to have an interview and you want to prepare yourself in the best way possible. When you start thinking about potential questions …